"Bez dat jsi jen další člověk s názorem."

- W. Edwards Deming

Co je Sport Science Lab?

Společnost Sport Science Lab vznikla za účelem zvyšování sportovní výkonnosti, na základě využití nejnovějších vědeckých poznatků, moderních technologií a objektivních dat. Cílem společnosti je poskytovat řešení, ať už v oblasti produktů nebo služeb, které jsou zaměřeny na optimalizaci a zvyšování výkonnosti sportovců nebo týmů. Naše filozofie je postavena na tom, že každý sportovec, bez ohledu na věk, složení těla nebo úroveň zkušeností, si zaslouží podat nejlepší výkon. 

Naše řešení stoji na základech sportovní vědy

Monitoring a testování

Kvantifikace herního výkonu, pohybových a fyziologických nároků tréninku a utkání, úrovně kondičních schopnosti, a celkového stavu organismu.

Analýza a interpretace dat

Individuální, skupinové i týmové profily sportovců v přehledných reportech. Samotná data nezlepší sportovní výkon, správná interpretace dat ano.

Rozhodování

Sledování trendů, identifikace silných a slabých stránek, snížení potenciálního rizika přetížení, přetrénovaní a zranění.

Optimalizace

Úprava tréninkových programů v souladu s doporučeními založenými na důkazech.

Trenéři by neměli vidět sportovní vědu jako zátěž, ale jako způsob, jak posílit důvěru mezi sportovci a realizačním týmem.

PRODUKTY

FieldWiz

GPS systém

Nejjednodušší, nejspolehlivější a cenově dostupné řešení

FieldWiz je GPS trakovací systém, který umožňuje monitorovat parametry hráčského výkonu (např. celková překonaná vzdálenost, maximální a průměrná rychlost, počet sprintů, vzdálenost ve vysoké intenzitě, akcelerace, decelerace, atd.). Shromažďuje spolehlivá data, na základě kterých můžete udělat objektivní rozhodnutí a dosáhnout progres v individuálním i týmovém herním výkonu.

SLUŽBY

Monitoring herního výkonu

Nabízíme možnost monitoringu herního výkonu ve fotbale pomocí GPS systému (vest) u jakékoliv výkonnostní úrovně a věkové kategorie. Zjistěte, jakou vzdálenost překonají vaši hráči v průběhu utkání, kolik udělají sprintů, kolik udělají akcelerací, kde se pohybují na hřišti, jaká je jejich maximální rychlost, s jakou srdeční frekvencí hrají, a mnohem více.

Testování kondičních schopnosti

Testování jasně identifikuje silné a slabé stránky sportovců. Jako trenéři můžete odpovídajícím způsobem upravit tréninkové programy pomocí objektivních dat, nikoli dohadů. Odhalte limity sportovního výkonu. Nabízíme moderní vybavení, testování na základě struktury sportovního výkonu, použití standardizovaných testů a profesionální přístup. Získejte konkurenční výhodu, zjistěte jak na tom jste. My přijedeme za vámi, vy nikam nemusíte.

Analýza dat

Máte sportovní data a potřebujete je analyzovat? Pomůžeme vám z nich vytěžit maximum. Statisticky je zpracujeme podle vašich potřeb tak, aby jste mohli udělat informovaná rozhodnutí. My dáme vašim datum význam.