"Bez dat jsi jen další člověk s názorem."

- W. Edwards Deming

Naše řešení stoji na základech sportovní vědy

Monitoring a testování

Kvantifikace herního výkonu, pohybových a fyziologických nároků tréninku a utkání, úrovně kondičních schopnosti, a celkového stavu organismu.

Analýza a interpretace dat

Individuální, skupinové i týmové profily sportovců v přehledných reportech. Samotná data nezlepší sportovní výkon, správná interpretace dat ano.

Rozhodování

Sledování trendů, identifikace silných a slabých stránek, snížení potenciálního rizika přetížení, přetrénovaní a zranění.

Optimalizace

Úprava tréninkových programů v souladu s doporučeními založenými na důkazech.

PRODUKTY

FieldWiz

Zlepšete svůj tým pomocí GPS systému

FieldWiz je GPS monitorovací systém švýcarské společnosti Advanced Sport Instruments (ASI), který zaznamenáva parametry hráčského výkonu (např. celková překonaná vzdálenost, maximální rychlost, počet sprintů, vzdálenost ve vysoké intenzitě, akcelerace, decelerace, atd.). Shromažďuje spolehlivá data, na základě kterých můžete udělat objektivní rozhodnutí a dosáhnout progres v individuálním i týmovém herním výkonu.

SLUŽBY

Monitoring herního výkonu v utkání

Nabízíme možnost monitoringu herního výkonu ve fotbale pomocí GPS systému (vest) u jakékoliv výkonnostní úrovně a věkové kategorie. Zjistěte, jakou vzdálenost překonají vaši hráči v průběhu utkání, kolik udělají sprintů, kolik udělají akcelerací, kde se pohybují na hřišti, jaká je jejich maximální rychlost, s jakou srdeční frekvencí hrají, a mnohem více.

Testování kondičních schopnosti

Testování (rychlostních, silových a vytrvalostních schopnosti) jasně identifikuje silné a slabé stránky sportovců. Upravte tréninkové programy pomocí objektivních dat, nikoli dohadů.  Vybereme nejvhodnější testy pro váš sport – testování na základě struktury sportovního výkonu. Odhalte limity sportovního výkonu a získejte konkurenční výhodu! My přijedeme za vámi, vy nikam nemusíte.

Analýza dat

Máte sportovní data a potřebujete je analyzovat? Pomůžeme vám z nich vytěžit maximum. Statisticky je zpracujeme podle vašich potřeb tak, aby jste mohli udělat informovaná rozhodnutí. My dáme vašim datum význam.

Trenéři by neměli vidět sportovní vědu jako zátěž, ale jako způsob, jak posílit důvěru mezi sportovci a realizačním týmem.